ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ตายาย โต๊ะหน้าศาล สีเกล็ดที่ใช้ คือ สีลูไซด์ สีที่ใช้ทาศาลพระภูมิโดยเฉพาะ ทนแดดทนฝน มีการใช้งานทาศาลพระภูมิกันมานานมากแล้ว

แสดง 1 รายการ