เจดีย์บรรจุกระดูก

เจดีย์บรรจุกระดูกและอัฐิ บรรพบุรุษของเรา ไว้กราบไหว้และให้ลูกหลานได้รู้จักบรรพบุรุษ

แสดง 1 รายการ